Hà Nội cấm taxi ngoại tỉnh đón khách

taxi

Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo cấp, đổi phù hiệu “Taxi Hà Nội” thay thế phù hiệu “Xe Taxi” cho các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội – đề xuất UBND thành phố việc cấp đổi được bắt đầu từ ngày 15/8 tới.

Theo ông Linh, xe taxi đã được cấp phù hiệu “Xe Taxi” còn thời hạn và đang hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố được đổi thành phù hiệu “Taxi Hà Nội”. Phù hiện này có giá trị trong 24 tháng.

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị vận tải có trách nhiệm thu hồi toàn bộ phù hiệu “Xe Taxi”, lập danh sách và trả lại Sở trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được phù hiệu “Taxi Hà Nội”.

Đơn vị kinh doanh vận tải bằng taxi lập danh sách xe taxi của đơn vị mình để cấp, đổi phù hiệu “Taxi Hà Nội” gửi Sở GTVT Hà Nội để xử lý. Sở GTVT Hà Nội sẽ thông báo lịch cụ thể và cấp, đổi phù hiệu “Taxi Hà Nội” cho từng đơn vị.

Từ đầu tháng 11 tới, các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng taxi được Sở GTVT cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô sử dụng phù hiệu “Xe Taxi” để hoạt động sẽ không còn hiệu lực.

Theo UBND thành phố Hà Nội, việc cấp phù hiệu mới để quản lý tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của hoạt động kinh doanh vận tải bằng taxi. Ngoài ra, việc này còn nhằm mục đích phân biệt rõ xe taxi của Hà Nội với xe ngoại tỉnh.

Từ việc cấp phù hiệu mới này Hà Nội sẽ siết chặt hoạt động của các xe ngoại tỉnh khi đi vào thành phố. Theo đó, taxi bên ngoài chỉ được chở khách vào trong nội thành rồi quay ra chứ không được bắt khách.

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Giám đốc Sở GTVT Hà Nội – cho biết, đơn vị này đã đề xuất thành phố cho cấp phù hiệu taxi mới từ ngày 15/8 tới. Còn việc cấm taxi ngoại tỉnh đón khách như thế nào, Sở GTVT đang đợi thông báo cụ thể của UBND thành phố Hà Nội.