Backdrop viện thẩm mỹ smile

Backdrop quầy lễ tân viện thẩm mỹ Smile nằm trong hệ thống biển hiệu mà Quảng cáo Thượng Lâm thực hiện cho viện thẩm mỹ này.