Biển hiệu mặt tiền quầy thuốc

Bảng hiệu mặt tiền cho nhà thuốc vật liệu được lựa chọn thường là nền alu và bộ chữ mica những chi tiết quen thuộc thường xuất hiện trên biển là dấu thập và biểu tượng của ngành dược.

Danh mục: