Biển hộp đèn 3M mỹ

Biển hộp đèn 3M được sản xuất từ khung nhôm định hình và bạt 3M với công nghệ sản xuất từ Mỹ cho vẻ đẹp xuất sắc, hiệu quả quảng cáo tối đa