Biển quảng cáo HONDA trên đường cao tốc

Quảng cáo Thượng Lâm hân hành là nhà cung cấp các bộ chữ lớn, bộ chữ quảng cáo trên cao tốc, bộ chữ quảng cáo tên tòa nhà, bộ chữ trên nóc tòa nhà.

Danh mục: