Bộ chữ Mica kết hợp LED siêu sáng

Bộ chữ Mica do Quảng cáo Thượng Lâm thực hiện được sản xuất với LED siêu sáng cho sự nổi bật tuyệt đối