Module màn hình led P2.5

Môđun LED SMD Full LED trong nhà P2.5 được sản xuất theo chế độ quét động-công nghệ mới nhất cung cấp độ sáng cao hơn và tỷ lệ làm mới cao. Nó có tốc độ làm mới 1000Hz, tạo ra các đầu ra chất lượng tốt nhất dưới dạng hình ảnh, video và văn bản.