Module P6 Trong nhà SMD Full Color Module

Module hiển thị LED trong nhà P6 SMD có thể được sử dụng ở những nơi khác nhau và có thể phục vụ các mục đích khác nhau. Nó có thể được cài đặt bất cứ đâu, có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo và cho mục đích giải trí, để phát sóng và tạo thông tin.